Klachtenprocedure

 

Wat te doen bij een klacht?

Hoewel wij onze uiterste best doen om u goede zorg te verlenen, kan het voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent. Indien u klachten heeft over onze zorg, kunt u onze onderstaande klachtenprocedure volgen.

 

Klachtenprocedure Haagwest Thuiszorg

U heeft een klacht. Dat is vervelend. Graag willen wij uw klacht met u oplossen. Daarom  kunt u uw klacht indienen bij uw vaste medewerker, een medewerker van kantoor, de leidinggevende, de directie of onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Elke van voornoemde medewerkers van Haagwest Thuiszorg kunt u bereiken voor het indienen van een klacht. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de geldende klachtenprocedure. Indien u uw klacht indient bij een medewerker of leidinggevende en deze kan niet direct, naar wens, opgelost worden, dan zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris deze in behandeling nemen.

De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen onze organisatie. Zij neemt de klacht in ontvangst en bewaakt de procedure. Onze klachtenfunctionaris kunt u zowel schriftelijk als telefonisch bereiken voor advies.

Indienen van uw klacht bij de klachtenfunctionaris dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris: J.A. Angeles
Emailadres: info@haagwest.nl
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 op 070-744 4779

Of schriftelijk via:


Haagwest Thuiszorg BV
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Laan van de Mensenrechten 186
2552 NW Den Haag

 

Externe Klachtencommissie

Indien wij de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen binnen een termijn van 6 weken (indien nodig 4 weken verlenging), dan kunt u besluiten de klacht in te dienen bij de externe klachtencommisie: het Klachtenportaal Zorg. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Het Klachtenportaal Zorg is onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en bestaat uit (zorg)professionals die niet werkzaam zijn bij Haagwest Thuiszorg. Wij verzoeken u uw klacht eerst schriftelijk bij ons in te dienen, alvorens u deze indient bij Het Klachtenportaal Zorg.

U kunt uw klacht digitaal indienen bij het Klachtenportaal Zorg via de volgende link: Klacht indienen over geleverde zorg - Klachtenportaal ZorgPostadres Klachtenportaal Zorg en bezoek op afspraak:
“Klachtenportaal Zorg”
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Indien u telefonisch contact of ondersteuning wenst, vermeld dan uw telefoonnummer en KPZ belt u zo spoedig mogelijk op.

U kunt ook mailen naar: info@klachtenportaalzorg.nl

Telefonisch  is KPZ bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur via 0228-322205


Bij vragen over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via het telefoonnummer:

070 744 4779

 

mail:               info@haagwest.nl 
 
Telefonisch:  070 744 4779 (op doordeweekse dagen bereikbaar van 09.00-17.00)
 
Schriftelijk:    Haagwest Thuiszorg BV 
                        t.a.v. de klachtenfunctionaris Laan van de Mensenrechten 186 2552 NW Den Haag

                        Laan van de Mensenrechten 186

                        2552 NW Den Haag

 

Wat gebeurt er nadat U een klacht hebt ingediend?
De klachtenfunctionaris bevestigt (schriftelijk of per mail) binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht en neemt ook binnen deze termijn contact met je op. De klachtenfunctionaris probeert uw klacht binnen zes weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst, zó op te lossen dat u tevreden bent. Het kan gebeuren dat er meer tijd nodig is dan zes weken omdat de klacht langer onderzocht moet worden. In dat geval, kan het vier weken langer duren en wordt u hierover geïnformeerd. Verder houdt de klachtenfunctionaris u steeds op de hoogte van de klachtbehandeling.